f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/06/2566 30,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2566 14,244.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2566 35,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 01/06/2566 29,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 01/06/2566 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/06/2566 27,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียม ผ่านด่านสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน ๔ รายการ 01/06/2566 330,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่าง กม.167+000 - กม.184+100 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ขนาดความสูง 9.00 เมตร 136 ต้น 1 สายทาง 30/05/2566 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง - สงเปือย - โนนตูม ระหว่าง กม.9+534 - กม.17+585 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ขนาดความสูง 9.00 เมตร 136 ต้น 1 สายทาง 30/05/2566 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน - บุ่งเขียว ระหว่าง กม.12+535 - กม.22+206 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ขนาดความสูง 9.00 เมตร 231 ต้น 1 สายทาง 30/05/2566 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/05/2566 493,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/05/2566 72,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 นชรายการ 25/05/2566 20,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/05/2566 70,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร สะหวันนะเขต) จำนวน 3 รายการ 25/05/2566 6,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,281 รายการ