f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 09/08/2565 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/08/2565 167,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 10 รายการ 11/08/2565 493,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งชุดไฟสัญญาณกระพริบ (โซล่าเซล) ชนิดเสาสูงแบบยื่น พร้อมป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 2287 ที่กม.10+978 (บริเวณสามแยกก้านเหลืองดง) , ทางหลวงหมายเลข 2292ที่กม.0+000(บริเวณสามแยกก้านเหลืองดง) ปริมาณงาน 3 แห่ง 11/08/2565 327,802.56 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 09/08/2565 11,435.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 09/08/2565 5,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 08/08/2565 15,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 09/08/2565 9,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ (รางเปิด-รางปิด) บริเวณภายในด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จำนวน 2 รายการ 08/08/2565 79,256.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 08/08/2565 37,789.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 37,519.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/08/2565 12,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 92,360.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 88,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 04/08/2565 90,960.66 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,890 รายการ