f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 09/07/2563 7,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 09/07/2563 6,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 31,044.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 18/09/2563 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/09/2563 19,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 17/09/2563 8,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 18/09/2563 7,945.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 18/09/2563 5,895.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 17/09/2563 15,246.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 14,987.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 16/09/2563 7,761.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 16/09/2563 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 922 รายการ