f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/05/2563 98,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/05/2563 10,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 79,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 21/05/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/05/2563 94,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 79,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 13,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2563 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/05/2563 89,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 43,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ที่ กม.16+120 RT. 20/05/2563 148,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 43,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/05/2563 444,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 755 รายการ