f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่และเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (Traffic Sings) จำนวน 2 รายการ 20/09/2566 51,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 29,993.16 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 17,673.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 245,586.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 13,827.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 19,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 20,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 20,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 12/09/2566 10,785.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/09/2566 19,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/09/2566 20,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 24 รายการ 07/09/2566 19,702.98 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/09/2566 261,593.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/09/2566 8,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/09/2566 26,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,417 รายการ