f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 15,048.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการซ่อมระบบด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 464,084.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 18/11/2562 5,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 12/11/2562 11,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/11/2562 11,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 17,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 12/11/2562 5,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 05/11/2562 15,603.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 12/11/2562 1,391,147.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 11/11/2562 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 11/11/2562 6,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 352,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 460 รายการ