f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 12/01/2564 7,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13/01/2564 53,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/01/2564 459,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 11/01/2564 8,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/01/2564 32,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/01/2564 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 07/01/2564 7,892.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/01/2564 50,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/01/2564 184,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 14,934.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 06/01/2564 27,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 06/01/2564 106,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/01/2564 50,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/01/2564 191,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,080 รายการ